Přibližně miliarda kroků vyplňuje cestu mezi “přežívající” firmou a firmou generující stabilní obrat, která má rezervy a prostředky na to inovovat a dále se rozvíjet, do které se lidi sami hlásí a klienti vnímají značku jako synonymum kvality. Je miliarda důvodů, proč spousta malých a středních podniků v ČR i po mnoha letech existence stagnuje. Máme za to, že na začátku tohoto dlouhého seznamu kroků ke změně je věc jediná – otevřenost a touha posunout se dál.

Před třemi lety vznikla myšlenka vytvořit platformu BusinessCon pro pravidelné se-tkávání majitelů firem a manažerů, kteří se chtějí posunout dál a chtějí se inspirovat od dalších lidí z praxe. Vytvořili jsme prostor, kde můžeme probírat onu miliardu kroků, problémů, témat, která potřebujeme v našich firmách řešit. To ovšem vyžaduje odvahu uvěřit, že když se otevřeme, můžeme získat mnohem více než ztratit. Za tu dobu jsme měli možnost potkat se s desítkami takto otevřených podnikatelů nejen z Ostravska. Ještě větší množství podnikatelů však pozvání odmítlo s konstatováním jako např.:

“Nikdo mi nebude radit, jak mám řídit svojí firmu! Ještě mi někdo ukradne moje know-how.”

Čeho se tak bojíme?

Nejen v podnikání, ale i v osobním životě často stagnujeme v situacích, na které si stěžujeme. Jejich příčinu promítáme do okolí (partner/ka, společníci ve firmě, zaměstnanci atd.). Staví nás to do komfortní pozice oběti. Druhým extrémem je naše přesvědčení, že my sami víme nejlíp, co se má dělat a udělat a “nenecháme si do toho nikým kecat.”

No a pak jsou tady takoví, kteří převezmou zodpovědnost za vývoj firmy a jdou do nekomfortní pozice toho, kdo se před ostatními otevře a řekne: “Tohle mi nefunguje, chci to změnit.” Na posledním setkání BusinessCon v Hotelu Freud v Ostravici se takto přihlásili ke změně firmy jako Ollies Dorty s.r.o. s tématem stabilizace týmu, Raynet – aby levá ruka ve firmě věděla, co dělá pravá po celý rok, Prádelna Šopík – změna byznys modelu, CanVelo – strategie dalšího rozvoje platformy a Avogado – jak dostat službu jako benefit do firem. Náš velký respekt a poděkování za jejich otevřenost a odvahu.

Kam dál?

Postupně vám jejich případové studie představíme na našem blogu. Pokud s vámi souzní uvedená témata a zároveň jste otevření nechat se inspirovat, přijďte na příští setkání 14.11.2017, kde představíme nejen tyto případové studie, ale i kam se za měsíc posunuly. Setkání tentokrát proběhne již od 17:00 spolu s prohlídkou prostor nově vzniklého Moravskoslezského Inovačního Centra v Ostravě. Registrace je jako obvykle na stránkách https://www.businesscon.cz/.