Ochrana osobních údajů

 

BusinessCon, z.s., se sídlem na ulici Štramberská 2871/47 v Ostravě – Hulváky, IČ 03199967, jako Správce osobních údajů (dále jen „Správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje. 

Správce eviduje osobní údaje za účelem vytvoření a udržování databáze odběratelů newsletteru a pro zasílání tohoto newsletteru. Správce eviduje osobní údaje po dobu 5 let. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, požadovat přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezit zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to kliknutím na odkaz pro zrušení odběru v zápatí každého e-mailu, který od nás obdržíte, nebo kontaktováním na adrese lenka.tureckova@businesscon.cz.