Úvod

Na této případové studii chceme ukázat základní hodnoty, na kterých stojí BusinessCon. Není podstatné, jestli jde o malou či velkou firmu; miliardovou, mezinárodní nebo ostravskou firmu s desíti zaměstnanci – jde o to jakým způsobem podnikáme a na jakých základech své podnikání stavíme.

Musíme nebo chceme být na vše sami?

Pavel Orság má několik druhů podnikání, z nichž jedním je dotační firma Ave Finance. Jejich motem je: “Každý ušetřený milión má stejnou váhu jako vydělaný!” Konkrétně dotacím se věnuje od roku 2010, kde s týmem řeší dotační projekty pro firmy od A do Z. Pro představu největší financovaný projekt překročil 100 mil. Kč. Hlavní doménou je financování technologických projektů pro výzkum, vývoj a inovace v průmyslu a IT.  

Pavel si nedávno prošel krizí, kterou prochází spousta z nás, často i opakovaně, ať již v podnikání nebo v osobním životě. Každý se ke krizi musíme postavit sám za sebe, ale nemusíme v tom být sami. Zvláště ne, pokud máme kolem sebe tým.

Případovou studii Pavla jsme diskutovali na setkání BusinessCon v srpnu. O čem byla Vám přinášíme v krátkém rozhovoru s Pavlem.

Pavle, o jakou krizi se v Tvém případě jednalo?

Z prvopočátku to vypadlo jako krize cash-flow, následně se to však prolnulo také do krize osobní a vztahové ve firmě. Významně se zhoršily vztahy jak uvnitř firmy, tak s některými dodavateli a někteří kolegové mi dokonce otevřeně přiznali, že hledali práci jinde. Několikrát jsem měl za tu dobu pocit, že ten dotační byznys radši ukončím. Možná i to byl jeden z důvodů, proč se mi tým málem rozpadl. Byly to opravdu těžké časy.

Jaké byly příčiny?

Hlavní příčinou byla velmi vysoká investice do marketingových aktivit. Konkrétně se jednalo o multikanálovou kampaň s rozesílkou dopisů, bannerovou kampaní, PR články v médiích, podpořenou výkonnostní reklamou.  Investice byla financována z provozní rezervy a výsledky této kampaně byly minimální. Další příčinou krize a té už pak vztahové i osobní, byla především má špatná komunikace o aktuálním stavu dovnitř do firmy a z toho ústily další problémy.  

Proč jsi se obrátil na BusinessCon? Byla to pro Tebe první a jasná volba?

V první fázi jsem se obrátil na Romana, protože jsem chtěl členství v BusinessConu ukončit. Díval jsem se na to jako na nákladovou položku. Nebýt pohotového pozvání na oběd a osobní diskuse, tak už dnes nejsem členem. Dostal jsem nabídku na případovou studii a nakonec jsem po delším zvažování této nabídky využil.

Jak probíhala případová studie?

Byla rozdělena na dvou setkání pro přípravu a následně sdílecí kruh, kde jsem měl dostat rozsáhlejší zpětnou vazbu. Na setkání jsem dorazil s ředitel Tomášem Budinským, kde jsem dostal sadu velmi nepříjemných otázek a sám jsem si uvědomil, jak je situace z jedné strany vážná a z té druhé, že řešení máme na dosah, ale vyžaduje spojení sil týmu. Zazněla celá řada podnětných věcí a já si v tu chvíli uvědomil, jak důležité to setkání už v tu chvíli bylo. V některých momentech mi projížděl mráz po zádech, zvlášť když jsme se bavili o nastavení celkového obchodního modelu a odměňování lidí, uvědomil jsem si jaké rezervy tady máme.

Co se událo po prvním setkání?

Krátce po setkání jsem dal “všechny karty na stůl” ve firmě a začal jsem s více bavit s týmem jaký je aktuální stav, jaké máme náklady, jak je možné upravit odměňovaní systém  a také jsme společně hledali další možnosti řešení. Bylo až neuvěřitelné jak to celému týmu prospělo a i když tam byla řada nepříjemných okamžiků, tak to velmi vyčistilo atmosféru. Po několika málo týdnech se i obchodní výsledky začaly pomalu zlepšovat a investované úsilí se začalo proměňovat do pozitivního cash-flow. Máme před sebou ještě kus práce, ale každým dnem jsme blíž úplné stabilizaci.  

Přišla však otázka, jak pokračovat v případové studii dále, když v tu chvíli již krize nebyla tak aktuální tématem. Dohodli jsme se na úpravě s ohledem na stávající obchodní model, protože nám jasně z týmu vyplynulo, že potřebujeme postavit tzv. další nohu.

Co sis odnes ze se-tkání na Ostravici?

Klíčová otázka z Ostravice byla především řešení dvou navržených směrů – větší zaměření na IT firmy a rozšíření činnosti o daňové odpočty na výzkum a vývoj. Nakonec ze setkání vznikla spousta zajímavých podnětů. Vypíchnu především potvrzení, že jdeme správným směrem, zároveň, že se na změnu modelu potřebujeme více připravit a nejsme schopni udělat rozhodnutí na místě. Poučení přišlo ve formě většího důrazu na řízení rozpočtů, práci se silnými stránkami jednotlivců i týmu a novou motivaci pro další zlepšování služeb zákazníkům. Velká vděčnost Romanovi a Honzovi a celému BusinessConu.

Závěr

BusinessCon je platforma, která by měla poskytovat svým členům nejen řešení otázek dalšího rozvoje podnikání, ale fungovat i jako záchranná síť v případě, že to někdo z nás potřebuje.

Případová studie s Pavlem je pro nás důkazem, že se tak děje.