Zvýšit obrat své firmy o 100% do konce roku? Inovací byznys modelu a myšlením “mimo naši krabici” je to možné. V kruhu BusinessCon se to učíme nad konkrétními případovými studiemi.

Na toto téma jsme uspořádali druhý BusinessCon klub v roce 2017. Nastartovala jej přednáška PETRA ŠÍDLA, předního českého inovátora a zakladatel firmy DIRECT PEOPLE, spolutvůrce inovativní aplikace PRÁCE ZA ROHEM.

Významnou pomůckou v inovacích na BusinessCon klubu byly karty, které zobrazují 55 existujících vzorů byznys modelů. Karty vznikly na UNIVERSITĚ ST. GALLEN jako součást rozsáhlejšího výzkumu, který ukázal, že 90 % veškerých inovací byznys modelů jsou různými kombinacemi právě těchto padesáti pěti vzorů. Karty pomáhají odpovídat na základní otázky každého byznysu a to:

1. Komu?

2. Co (hodnota)?

3. Jak?

4. Proč (a za kolik)?

 

Přímo na klubu jsme diskutovali inovaci byznys modelu společnosti PREMIUM SYSTEMS, která se zabývá bezpečností firem. Typickým zákazníkem je majitel firmy nebo skupiny firem, která přerostla svou původní velikost a je obtížně kontrolovatelná. Dalším typem klientů jsou manažeři velkých firem, kde chybí struktura předpisů a pravidel, popřípadě firmy chystající se na akvizice, fúzi, nebo těsně po těchto procesech. “Typicky nabízíme posílení bezpečnosti firmy, realizaci a vyhodnocení nápravných opatření, IT bezpečnost, prověřování podezření, nově také řešení oblasti GDPR (evropská směrnice pro ochranu informací)” upřesňuje Jiří.  

Jiří by chtěl zvýšit obrat firmy o 100% do konce roku 2017. Právě proto požádal ostatní členy BusinessConu o brainstorming nad jeho stávajícím byznys modelem. “Hlavním problémem při dodávání těchto služeb na míru je to, že klient nevidí práci jako při dodávce jiných služeb. Řešením by mohlo být služby paušalizovat”, dodává Jiří. Účastníci se snažili na Premium Systems aplikovat náhodně vybrané vzory byznys modelů. Premium Systems od svého založení nabralo spoustu zkušeností. Aktuálně jsou schopni svými službami pokrýt i velké a náročné klienty, avšak ne vždy je jednoduché je oslovit.

Dle Jirky, diskuze na klubu přinesla upřímnou zpětnou vazbu a myšlenky, které člověk nezíská jiným způsobem. Díky radě od Radka Konečného: “Tak tam zajdi a řekni jim, že pro ně chcete dělat” získalo Premium Systems nového zákazníka s konsolidovaným obratem 3 mld. Kč, což posiluje stabilitu firmy a umožňuje plnit cíle pro rok 2017. Jirka sám shrnuje: ”Častokrát chodíme kolem horké kaše, namísto toho, abychom si s naším ideálním klientem sjednali schůzku.” Zastavení se v kruhu podobně smýšlejících lidí nepřinese ovoce hned, nicméně je velmi hodnotné na chvíli vyskočit z krabice, ve které myslíme a nechat se inspirovat řešeními stejných problémů, avšak z jiných oborů. Proto je tu BusinessCon.

O tomto klubu si můžete také přečíst v reportáži MAGAZÍNU PATRIOT.

Tipy BusinessCon

1. Pořiďte si karty  “The Business Model Innovation Pattern Cards”. Dají se zakoupit na Amazonu

2. Jednou za kvartál se zastavte a s celým týmem se zamyslete, jak “přetavit” a “naroubovat” své podnikání na dva náhodně vylosované vzory byznys modelů

3. Potkávejte se s majiteli firem z různých oborů, obohatí vás to o různé pohledy na stejné problémy

4. Pro samostudium a rozšíření obzorů mrkněte na článek (v anglickém jazyce) https://www.alexandria.unisg.ch/224941/1/St.%20Gallen%20Business%20Model%20Navigator.pdf