Zatímco si Ostrava 6. března pulzovala pondělním odpoledním ruchem, dvacet pět podnikatelů se setkalo v rámci platformy BusinessCon nad tématem společenská odpovědnost v čele s Miroslavem Paličkou z firmy SmarTech Solutions s.r.o.

“Dáváme 10% ze zisku nejprve zaměstnancům, dalších 10% rozdělujeme na podporu smysluplných sociálních projektů,” říká na úvod Palička zabývající se se svou firmou technickými konzultacemi v oblasti  daňových odpočtů na výzkum a vývoj.

“Na začátku jsem zakládal firmu, protože se mi nelíbila atmosféra, ve které jsem pracoval. Samozřejmě dalším motivem byly peníze. V nově založené firmě se mnou také začali pracovat mí rodinní příslušníci. Dávali mi ostrou zpětnou vazbu například na mé pracovní tempo denně od šesti do osmi. Posléze přišla i má vlastní rodina. Potřeboval jsem najít soulad. Být odpovědný sám k sobě i k rodině. V podstatě postarat se o firmu je pro mě osobně také společensky zodpovědné,” doplňuje Palička.

clanek-csr-image

V dnešní době má SmarTech tři pobočky v České republice. Minulý rok na firemním setkání si s lektory zkusili arteterapii a muzikoterapii v praxi. “Společně se zaměstnanci jsme si každý za sebe odpověděli na otázku co je pro mě SmarTech? Modelováním, hraním na hudební nástroje a společným zpíváním jsme pojmenovali výsledek. Je to jistota!” Dodává Palička.

Ve SmarTechu jistota znamená především to, že se zaměstnanci mohou spolehnout na firmu v období, kdy se jim nedaří. Vzniká loajálnost. Důkazem je nulová fluktuace. “Nemůžu podporovat vnější aktivity, dokud se nepostarám o své zaměstnance v období, kdy to potřebují,” dodává Palička. Pokud je firma stabilní a postará se o své zaměstnance může podporovat projekty z vnějšího světa. Konkrétně ve SmarTechu může každý zaměstnanec přijít s nápadem, který chce podpořit.

Při společné diskuzi nad dobrou praxí představila Kristýna Wasylkiwová projekt IT lavička. Netradiční lavička je umělecké dílo, které je poskládané z vyřazené elektroniky zaměstnanců společnosti Tieto. Lavička symbolizuje ochranu životního prostředí a je v tuto chvíli umístěna v Dolních Vítkovicích. “Zaměstnanci Tieta mimo jiné pomáhají seniorům s počítačovou gramotností, společně darují krev, čí uklízejí zahrady. Jde o to, co lidé uvnitř firmy chtějí a kde mají srdce,” dodává Wasylkiwová. “Je klíčové několikrát si sednout s lidmi uvnitř firmy a poznat, do čeho a kam chtějí věnovat čas a peníze,” uzavírá Jaroslav Durda.

Palička podporuje různé projekty, ale nyní sází na propojení s ostatními firmami. Nejde pouze o peníze, ale i know/how a čas, který dokáže projektům a neziskovým organizacím pomoci. Jeho vizí je dlouhodobý projekt, který bude pomáhat ve výchově dětí, jako protipól tradičního školství.

Co je BusinessCon?

BusinessCon je platforma pro pravidelné se-tkávání majitelů a klíčových lidí středně velkých firem, kde se podnikatelé učí a inspirují od sebe navzájem (Peer Learning). Prvním setkáním byla konference v říjnu 2015 na Čeladné, následně jsme se v roce 2016 potkávali na kvartálních klubech a měsíčních obědech. Výroční konference proběhla v říjnu 2016 v Hradci nad Moravicí. Nyní budou následovat opět kvartální kluby a měsíční obědy nad případovými studiemi. Další výroční konference proběhne opět v říjnu 2017. Dlouhodobou vizí BusinessCon je změna podnikatelské kultury v sektoru SME (malých a středních firem) směrem ke spolupráci na bázi společných hodnot a tím i dosažení nečekaných synergií, inovací a prosté lidské podpory.

Tip na tvorbu koncepce CSR ve vlastní firmě:

  • vím proč, vím co a vím jaký to bude mít dopad na vnitřní i vnější svět firmy
  • vím, jestli má firma bude věnovat finance, čas nebo know-how
  • vím, že dokáži zajistit dlouhodobost CSR aktivit i v době, kdy se vlastní firmě nedaří
  • CSR aktivity nejdou jen z mé hlavy, ale žijí tím i zaměstnanci, kteří zároveň fungují jako pojítko s vnějším světem
  • budu mít zpracovanou metodiku, budu auditovat potencionální příjemce
  • pojmu CSR jako dlouhodobý projekt mé firmy