Co je BusinessCon? / CONTACT, CONNECT, CONTINUE

Motto: “Firma je živý organizmus. Nikoliv mechanizmus. To nestačí. Každý živý organizmus se musí rozvíjet.” — Tomáš Baťa

BusinessCon je platforma pro pravidelné se-tkávání majitelů a klíčových lidí středně velkých firem, kde podnikatelé radí sobě navzájem (Peer Learning). Prvním setkáním byla konference 2015 na Čeladné, následně se potkáváme na kvartálních klubech a měsíčních obědech. Následná výroční konference proběhne 14.-15.10.2016 v Hradci nad Moravicí.

Na těchto setkáních otevřeně u jednoho stolu probíráme témata, otázky a problémy, které řešíme v našem podnikatelském životě. 

  • Strategie a inovace neboli pohled do budoucna. Klademe si otázky typu: jaká je firemní strategie? Jak bude vypadat naše firma a trh za 5 let? Které služby a produkty musíme přetvořit, vymyslet, inovovat?
  • Vztahy neboli pohled na firemní kulturu. Řešíme otázky typu: jaké máme vztahy mezi sebou jako společníci? Jakou firemní kulturu vytváříme? Komu se ve firmě daří dobře a komu se nedaří a proč? Kdo se k nám hlásí jako zaměstnanec? Jaké vztahy budujeme s našimi partnery a klienty?
  • Nástupnictví neboli udržitelnost. Musíme vše (vy)řešit sami? Na koho můžeme delegovat? Kde můžeme vytvořit autonomii? Kdo přebere vedení firmy? Učíme management předávat? Necháváme firmu svobodně růst? Jak se dívá na rozvoj firmy mladá generace? Jaké má hodnoty? Proč si nerozumíme?

Toto jsou tři základní oblasti, ve kterých probíhají otevřené diskuze u kulatých stolů. Cílem je vzájemně se inspirovat, učit se ze zkušenosti druhých a podpořit naše firmy (a nás samotné) v posunu na další úroveň. Jde o poradní sbor složený ze zkušených podnikatelů.

Alt

Vize BusinessCon / EVOLUCE PODNIKATELSKÉ KULTURY

Motto: “Sami jsme chytří, ale společně geniální. Když se propojíme, můžeme vytvořit skvělé věci s využitím kolektivní moudrosti.” — Steven Anderson

Dlouhodobou vizí BusinessCon je změna podnikatelské kultury v sektoru středních firem směrem ke spolupráci na bázi společných hodnot a dosáhnout tak nečekaných synergií, inovací a prosté lidské podpory. 

V první fázi jde o to, abychom jako podnikatelé radili sobě navzájem, společně získali nadhled a širší perspektivu. Tím se začne tvořit komunita podnikatelů, kteří mají k sobě důvěru, protože se znají, otevřeli před sebou svá tajemství, pomohli si vzájemně posunout své firmy na novou úroveň. Synergie a skvělé společné věci v takovém prostředí na sebe nenechají dlouho čekat.

Chceme jako majitelé firem být příkladem kultury pro naše vlastní firmy – spolupracovat a komunikovat ne proto, že je to v jistých případech výhodné spojenectví, ale proto, že tím vzniká něco, co nás jako jednotlivce výrazně přesahuje. „My je silnější než já.“

Světovým trendem je jednoznačně propojování a sjednocování – v podnikatelském světě stejně jako ve společenském nebo vědeckém. Při současné komplexitě světa již neplatí, že vše zvládneme sami. Velké nadnárodní firmy či holdingy, které narostly spolu s rostoucí komplexitou, dnes zápasí se svou vnitřní neefektivitou, nízkou mírou motivace zaměstnanců, kterým chybí identifikace s firmou, jejich vlastní identita. Malé a střední firmy jsou pro svou velikost (do 150 lidí) pojmutelné psychikou jednotlivce, mají lépe pojmenovaný účel a cíl, se kterým se může jednotlivec identifikovat. Zároveň jsou díky přirozené decentralizaci a agilitě mnohem výkonnější.

Vizí BusinessCon je vytvořit propojený ekosystém firem, které spolu-vytvářejí vyšší formu spolupráce na základě společných hodnot.

Cítíte soulad s naší vizí? Přidejte se na naši příští BusinessCon konferenci, klub nebo oběd a diskutujte s námi.

Alt

Příklady / CO SE UDÁLO PO PRVNÍ KONFERENCI

Některé z příkladů, které jsme evidovali na klubech 2016:

Během brainstormingu o strategickému rozvoji došlo ke společnému rozhodnutí dvou výrobních firem postavit nové haly v jedné lokalitě vedle sebe a přesunout výrobu na jedno místo. Stalo se tak při zastavení se na workshopu během konference, což vedlo k poodstoupení od operativy. Tímto získaly obě firmy strategický nadhled a důvěru do budoucna. Taková synergie otevírá nové možnosti úspor ve výrobě, včetně sdílení pracovníků.

Lucie Vlková, spolumajitelka jazykové školy Slůně – svět jazyků, byla nedávno v situaci, kdy její společník odjel na několik měsíců do zahraničí a předal jí zodpovědnost za vedení společnosti a obchod na republikové úrovni. Ve skupině majitelů firem a zkušených manažerů na konferenci a klubech Lucie velmi rychle zvládla celou situaci a “dosedla” do křesla ředitelky. Mimochodem, jako majitel nebo manažer jsme těmi nejmotivovanějšími a nejvytíženějšími zaměstnanci ve firmě. Jsme první a poslední, kdo rozhoduje a propojuje lidi a informace napříč firmou. Zároveň nás to nonstop svazuje v operativě. Ale kdo je pak v “ředitelském křesle”? Kdo dělá strategické aktivity a rozvíjí klíčová partnerství a vztahy? Firma se de facto zastaví, kdykoliv tam několik dní nebo hodin nejsme. Existuje nepřímá úměra – čím menší dobu se bez nás firma obejde, tím horším manažerem a lídrem jsme. Lucie díky podpoře a radám ostatních, kteří prošli podobnou zkušeností, hodnotí aktuálně jako mnohem menší tlak na sebe a stres v porovnání se situací, kdy na vedení firmy byli dokonce dva.

Radek Konečný provozuje vinotéky Vínko Konečný a restaurant Wine a Tapas na Ostravsku (Ostrava, Havířov, Frýdek Místek). Na konferenci se otevřel strategickému záměru dodávat vína do celé ČR. Stejně tak Ivo Gondek, majitel Ollies Dorty, posunul své myšlení 5 let dopředu. Jejich vlastní komentáře jsou k vidění na zmíněném videu kliknutím zde.

Alt

Setkejme se na klubu / PODNIKATELÉ RADÍ A SDÍLÍ MEZI SEBOU

Po výroční konferenci se potkáváme na kvartálních BusinessCon klubech. Jde o čtyřhodinové setkání vedené formou workshopu, během kterého zpracujeme témata velmi důležitá v našem podnikatelském životě. Téma, otázku nebo problém, na který chcete znát názor ostatních, si vždy vybíráte sami. Je to Vaše téma, na které chcete znát názor, pohled nebo zkušenost ostatních.

Příští setkání: BusinessCon klub, 1.9.2016
Čas: 18:00 – 22:00 (23:00)
Kde: Dům Vína Engelmüllerova 3304, Ostrava

Registrovat se na klub

Cena pro účastníky BusinessCon konference je již obsažena v zaplaceném Success fee. Cena pro neúčastníky konference je 3.000,- Kč / klub. Danou částku zaplatíte až po té, co se klubu zúčastníte a na základě vlastní zkušenosti vyhodnotíte, zda má pro Vás BusinessCon smysl.

Alt

Setkejme se na obědě / KDE SE DISKUTUJÍ ZÁVĚRY KLUBU

Smyslem a cílem BusinessCon obědů je zrekapitulovat výstupy posledního klubu, strávit společně příjemnou chvíli, zastavit se a odpočinout si a zároveň strávit čas smysluplnou a inspirující diskuzí účastníků.

Příští setkání: Bude zveřejněno po klubu 1.9.
Čas: –
Kde: –

Registrace proběhne po klubu 1.9.

Alt

KDO ZA TÍM STOJÍ / CORE TEAM

14

Roman Šmiřák
RainFellows s.r.o.

Lídr týmu RainFellows a BusinessCon. Jeho vášní je propojovat lidi, kteří mají odvahu zapojit se do spolupráce a otevřít se vzájemné pomoci.

09

Martin Chmelař
RainFellows s.r.o.

Iniciátor myšlenky BusinessCon. Dlouho mlčí, aby pak přišel s jasným rozuzlením sebesložitějšího problému. Bude moderovat kulatý stůl Strategie a Inovace.

18

Tomáš Tureček
RainFellows s.r.o.

Jeden z jeho darů je schopnost sdělit komplikované věci jednoduchým způsobem – například hrou. Bude moderovat kulatý stůl na téma Vztahy.

13

Tomáš Hollein
NaPlachetnici, s.r.o.

Tomáš se plaví na plachetnicích. Zvládl nejednu krizovou situaci na moři a to z něj dělá člena týmu, se kterým se dá zvládnout nejedna bouře v byznyse.

17

Radim Věntus
CanVelo  

Svůj život naplňuje tím, v co věří, co má smysl a hodnotu. Miluje umění a design, moderuje, koučuje a působí jako strategický poradce, vede tým v projektech IQ kuchyně a CanVelo. Jeho silnou stránkou je vizuální komunikace.

10

Táňa Bujnochová
Erudio Patria, s.r.o.

Ráda pomáhám lidem i organizacím s podnikáním prostřednictvím vzdělávání. Prosazuji vzdělávání, které má dopad na jednotlivého účastníka a prostřednictvím něj pak na společnost.

07

Jan Slavíček
Lekin.cz

Jeho příběhy by vydaly na knihu. Vše, co život přináší, bere s ohromnou radostí a pokorou. Bude moderovat stůl Nástupnictví.

15

Tomáš Buchwaldek
NaStejnéLodi.cz, Patrioti MSK

Organizuje již po páté svou srdcovou záležitost – Setkání Patriotů MSK. Cílem je změnit image kraje a propojovat top osobnosti a aktivní lidi. Vlastní účetní společnost a BusinessCon je pro něj způsob, jak zlepšit podnikatelské prostředí našem v kraji.

12

Aleš Vyka
AstrumQ Interactive, s.r.o.

Je byznys architekt, který vyhledává obchodní příležitostí, rád objevuje nové možnosti, síťuje se a propojuje podnikatele napříč spektrem oborů. Vizionář s velkým srdcem, který udává tón, strategii firmy a věci vidí ve vyšším a větším celku.

POD ZÁŠTITOU /

Patroti MSK
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Web vytvořili

AstrumQ
canvelo